Privacybeleid

Wat u moet weten

PENKO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U bepaalt zelf welke persoonlijke informatie u aan PENKO verstrekt. Indien dit niet noodzakelijk is hoeft u ons niet te vertellen wie u bent, of dat u verder iets over uzelf bekent wilt maken.
Deze Privacy Policy geldt voor alle klanten, zowel ondernemingen als consumenten, van PENKO.

Welke gegevens gebruikt PENKO:

  • Onze Webserver slaat uw IP-adres op. Uw IP-adres gebruiken wij om de het gebruik van onze Website te analyseren en mogelijk te verbeteren.
  • Voor een bestelling, vraag of andere wijze van contact hebben wij mogelijk persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook telefoonnummer nodig. Daarmee kan PENKO uw bestelling bezorgen, u op de hoogte houden over de bestelling of uw vraag beantwoorden.
  • Inschrijven op de PENKO Web site vormt een toegevoegde waarde voor het gebruik van onze Website, maar is niet vereist. U kunt te allen tijde de openbare pagina’s van onze Website bezoeken zonder PENKO enige informatie te verstrekken. Echter, inschrijving stelt gebruikers in staat hun ervaring met onze site te delen en geeft toegang tot pagina’s die niet voor elke bezoeker toegankelijk zijn.

Cookies 

Wij gebruiken alle door ons ontvangen persoonsgegeven informatie enkel voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben ontvangen: om zaken met u te doen. PENKO zal in geen geval uw gegevens verkopen, verstrekken aan of anderszins delen met derden.

  • PENKO maakt gebruik gemaakt van 2 soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. De technische cookies zijn nodig om de Website correct te laten werken. Denk hierbij aan het bijhouden
    van de inlog-status of bijvoorbeeld uw bestellingen. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van u als gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de
    bruikbaarheid van de Website te optimaliseren.
  • Daarnaast kan PENKO gebruik maken van externe tracking cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde pagina's te delen, maar het geeft ook inzicht in het surf gedrag. Daarmee PENKO haar Website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. Cookies kun u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het bezoek aan onze Website. Het kan echter zo zijn dat de Website zonder deze cookies minder goed functioneert.

Externe Links

De Website van PENKO kan links bevatten naar websites die niet onder de verantwoordelijkheid van PENKO vallen. Hoewel PENKO tracht uitsluitend links aan te bieden naar websites die eenzelfde standaard hanteren omtrent uw privacy, kan PENKO geen verantwoordelijkheid dragen voor het beleid op deze websites.  

Wanneer u vragen hebt over de PENKO Privacy Policy, of uw gegevens niet juist zijn, kunt u te allen tijde
contact opnemen via: webmaster@PENKOconnect.com