Privacybeleid

Wat u moet weten

Privacybeleid                                                     

Cookiebeleid 


Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 4 september 2023

In dit Privacybeleid staat beschreven welke informatie via deze website (Site) wordt verzameld en hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld. Electronic Theatre Controls, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen, (hierna ETC, wij, ons, of onze genoemd) kunnen de hieronder beschreven soorten informatie verzamelen of ontvangen in verband met uw toegang tot en gebruik van de Site, inclusief de registratie van uw account op de site en alle informatie die u op de site plaatst (samen Verzamelde informatie genoemd).

Lees dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door om ons beleid en onze procedures met betrekking tot Verzamelde informatie en hoe wij deze gebruiken en delen te begrijpen. Door toegang te zoeken tot, gebruik te maken van of informatie in te dienen via deze Site, gaat u namens uzelf en elk bedrijf dat u vertegenwoordigt (samen u en uw genoemd) akkoord met dit Privacybeleid, onze Gebruiksvoorwaarden, het Beleid voor acceptabel gebruik en het gebruiken en delen van informatie door ETC zoals hieronder wordt beschreven. . Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, mag u deze Site niet openen of gebruiken.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen of anderszins aanpassen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat het bijgewerkte Privacybeleid op de Site is gepubliceerd. Door de Site te bezoeken of te gebruiken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, gaat u akkoord met deze wijzigingen. Materiële wijzigingen worden duidelijk zichtbaar op de Site vermeld. We raden aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt, wordt aangegeven.

Algemeen

ETC respecteert de privacy van alle bezoekers van de Site. Of u uw persoonsgegevens met ons deelt, is uw beslissing. U hoeft ons niet te vertellen wie u bent of informatie over uzelf te verstrekken om deze Site te bezoeken. Wij verzamelen alleen de informatie die nodig is om een gunstige zakelijke relatie met u of uw bedrijf te onderhouden.

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen wij andere informatie verzamelen en gebruiken die in sommige rechtsgebieden als persoonsgegevens kan worden beschouwd (zoals uw IP-adres) om onze website voor u toegankelijk te maken. Dergelijke informatie wordt automatisch door uw computer verzonden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij dergelijke informatie voor geen enkel ander doel dan het toegankelijk maken van onze website voor u.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij kunnen verzamelen via een ander medium dan de Site (bijv. offline verzameld) of op informatie die is verzameld door een persoon of entiteit anders dan wij (zoals een website van een derde partij of een toepassing van een derde partij).

Informatiebeveiliging

Hoewel wij redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie onder ons beheer, kunnen wij niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens of andere Verzamelde informatie zal plaatsvinden. De opslag en communicatie van informatie kan nooit volledig veilig zijn, dus wij garanderen niet dat communicatie of andere informatie die u indient of die anderszins aan ons wordt verstrekt, volledig veilig zal zijn. Als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging van de Site, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Als ons beveiligingssysteem wordt geschonden, zullen wij u van de schending op de hoogte stellen indien en voor zover vereist door de geldende wetgeving.

Informatie over het gebruik van de standaard contractbepalingen door Electronic Theatre Controls, Inc.

De dochterondernemingen van ETC over de hele wereld, waaronder dochterondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), dragen persoonsgegevens over aan het hoofdkantoor van ETC in Middleton, Wisconsin, VS. Dergelijke gegevensoverdrachten vinden plaats in overeenstemming met standaardcontractbepalingen, zoals geadviseerd door het Europees Comité voor gegevensbescherming. ETC houdt actief toezicht op richtlijnen en regelgeving met betrekking tot gegevensoverdrachten over de hele wereld en streeft ernaar haar procedures waar nodig aan te passen.

Electronic Theatre Controls, Inc. verbindt zich ertoe klachten op te lossen over uw privacy en over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Als u vragen of klachten hebt over dit privacybeleid, moet u contact opnemen met Electronic Theatre Controls, Inc. via:

ETC - Attention Office of General Counsel
3031 Pleasant View Road
Middleton, WI   53562
USA
Email: privacy@etcconnect.com

Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming van Electronic Theatre Controls GmbH

In overeenstemming met Sectie 38 van de gewijzigde Duitse wet inzake gegevensbescherming heeft Electronic Theatre Controls GmbH de volgende functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 Munich
Germany
Email: dpo-contact@iitr.de

Informatie die wij verzamelen

Hieronder vindt u de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken:

 • Persoonsgegevens. In dit Privacybeleid betekent "persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief maar niet beperkt tot de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon. U kunt de Site bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken, maar u moet wel persoonsgegevens verstrekken om bepaalde functies van de Site te kunnen gebruiken.
 • Afgeleide gegevens. In dit Privacybeleid betekent "afgeleide gegevens" alle informatie die onze servers verzamelen wanneer u de Site bezoekt, zoals uw IP-adres, de pagina's die u hebt bekeken voor en na toegang tot de Site, en de toegangstijden.
 • MyETC.  MyETC is een extra functie van deze Site waarmee u uw ervaring op de Site kunt aanpassen en toegang kunt krijgen tot informatie voor uw type lidmaatschap. Als u ervoor kiest een MyETC-account te openen, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u, voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Voor- en achternaam* MyETC-account instellen Uitvoering van een contract, nodig voor het instellen van een MyETC-account
Email* MyETC-account instellen;
marketingdoeleinden
Uitvoering van een contract, nodig voor het instellen van een MyETC-account
Land* MyETC-account instellen Uitvoering van een contract, nodig voor het instellen van een MyETC-account
Weergavenaam en wachtwoord* MyETC-account instellen Uitvoering van een contract, nodig voor het instellen van een MyETC-account
Adres Marketing Toestemming
Telefoonnummer Marketing Toestemming
Organisatie Marketing Toestemming
Beroep Marketing Toestemming
Branche Marketing Toestemming
IP-adres Marketing Toestemming


*Vereist om een MyETC-account in te stellen

 • Gebruik van persoonsgegevens voor marketing. Marketinge-mails worden via een derde partij verzonden, HubSpot Inc. (HubSpot). Als u geen promotiemateriaal, marketingmateriaal, e-mailaanbiedingen of nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke informatie van ons (anders dan e-mails met betrekking tot de voltooiing van uw registratie, correctie van gebruikersgegevens, wijziging van wachtwoord en andere soortgelijke communicatie die essentieel is voor uw transacties op de Site) door gebruik te maken van het afmeldproces onder aan de e-mail, door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen, door uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw MyETC-accountprofiel, indien van toepassing, of door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar webmaster@etcconnect.com.
 • Productregistratie.  Als u een MyETC-account hebt geopend, hebt u de keuze om onze producten die u of uw organisatie heeft aangeschaft te registreren. Registratie van deze producten is niet vereist. Als u ervoor kiest om een product te registreren, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u, voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Bedrijfsnaam of persoonsnaam* Product registreren Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren van een product
Adres* Product registreren Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren van een product
Telefoonnummer* Product registreren Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren van een product

*Vereist om een product te registreren

 • Contact opnemen met ETC via de Site.  U kunt contact met ons opnemen via de Site of door ons te bellen of te schrijven. Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u, via de externe verwerker Jotform, Inc. (HubSpot), voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld. U vindt de contactgegevens van Jotform aan het einde van dit Privacybeleid.
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Naam* Uw vraag beantwoorden Uitvoering van een contract, nodig voor het beantwoorden van uw vragen
Email* Uw vraag beantwoorden Uitvoering van een contract, nodig voor het beantwoorden van uw vragen
Phone Number* Uw vraag beantwoorden Uitvoering van een contract, nodig voor het beantwoorden van uw vragen
IP-adres Marketing Toestemming
 • Gebruik van persoonsgegevens en afgeleide gegevens voor marketing. Als wij over nauwkeurige informatie over u beschikken, kunnen wij u een vlotte, efficiënte en doelgerichte ervaring bieden. Specifiek kunnen we informatie die via de Site over u is verzameld gebruiken om: (i) contact met u op te nemen over uw mogelijke interesse in Penko of haar producten; (ii) u te voorzien van gerichte reclame of andere informatie over Penko of de Site; (iii) u te e-mailen over uw bezoek aan de Site; (iv) producten, diensten en/of aanbevelingen aan u aan te bieden. Dit is afhankelijk van uw toestemming. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van dit contact of deze marketingactiviteiten door de marketingschuifbalk op onze cookiebanner uit te schakelen of door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar webmaster@etcconnect.com.

*Vereist om contact met ons op te nemen

 • De online gemeenschap van ETC.  Als u een MyETC-account hebt geopend, kunt u deelnemen aan het Online gemeenschapsforum (het Forum) van ETC. Er worden geen extra persoonsgegevens verzameld voor deelname aan het Forum. Alles wat u op het Forum plaatst, is zichtbaar voor alle forumdeelnemers en wordt bewaard totdat u verzoekt uw bericht te verwijderen of uw gehele MyETC-account te verwijderen. Wij zullen dan uw bericht en/of account samen met uw persoonsgegevens verwijderen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te delen om berichten op het Forum te kunnen plaatsen. Door op het Forum te posten, stemt u in met de internationale overdracht van persoonsgegevens die u hebt gedeeld. U stemt ook in met onze onderstaande Gebruiksvoorwaarden en Beleid voor acceptabel gebruik.
 • Financiële gegevens.  U kunt ETC-swag en andere artikelen kopen via https://shop.etcconnect.com/.  Aankopen van producten of diensten moeten met een creditcard of bankpas worden voldaan. Alle gegevens van creditcards en bankpassen worden rechtstreeks verstrekt aan onze PCI-conforme externe betalingsverwerker. Wij hebben geen directe toegang tot financiële gegevens die via deze Site worden verzameld en wij verwerken deze gegevens niet. Als u online met een bankpas of creditcard betaalt, wordt u naar een website geleid die wordt beheerd door BigCommerce, een provider van beveiligde betalingen, die uw betaling in ontvangst neemt. Betaling met een creditcard of bankpas is onderworpen aan de goedkeuring van de uitgever van de kaart. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als een kaartuitgever om welke reden dan ook weigert om een creditcard of bankpas te accepteren. Geef geen creditcard- of andere betaalgegevens via e-mail door, aangezien dit niet veilig is. Om een aankoop te doen, worden de volgende persoonsgegevens van u verzameld, voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Naam* Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen
Email* Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen
Bedrijfsnaam Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen
Telefoonnummer* Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen
Adres* Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen
Betaalgegevens* Bestelling plaatsen Uitvoering van een contract, nodig om een bestelling te plaatsen

*Vereist om een aankoop te doen

 • Online Training.  U kunt zich via de Site registreren voor online training. Als u ervoor kiest om u te registreren voor een online training, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u via de externe verwerker Web Courseworks, Ltd., voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Naam* Registratie voor online training Uitvoering van een contract, nodig om te registreren voor online training
Bedrijfsnaam Registratie voor online training Uitvoering van een contract, nodig om te registreren voor online training
Telefoonnummer* Registratie voor online training Uitvoering van een contract, nodig om te registreren voor online training
Adres* Registratie voor online training Uitvoering van een contract, nodig om te registreren voor online training
Betaalgegevens* Registratie voor online training Uitvoering van een contract, nodig om te registreren voor online training

*Vereist om te registreren voor online training

 • Technische training.  U kunt zich via de Site inschrijven voor technische training. Als u ervoor kiest om u te registreren voor een technische training, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u via de externe verwerker Cvent, voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Naam* Registratie voor technische training Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training
Bedrijfsnaam/organisatie
/School*
Registratie voor technische training; Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training
E-mailadres* Registratie voor technische training;
toestemming voor marketingdoeleinden
Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training
Telefoonnummer* Registratie voor technische training; Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training
Adres* Registratie voor technische training; Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training
Betaalgegevens* Registratie voor technische training; Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor technische training

*Vereist om te registreren voor technische training

Marketinge-mails worden via een derde partij verzonden, Robly.

 • Registratie voor conferenties.  U kunt zich via de Site inschrijven voor ETC-conferenties. Als u ervoor kiest om u te registreren voor een ETC-conferentie, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u via de externe verwerker Cvent, voor het doel of de doelen die in de onderstaande tabel staan vermeld:
Verzamelde gegevens Doel van verzameling Gerechtvaardigd belang voor verzameling  
Naam* Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie
Bedrijf* Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie
Functie Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie
E-mailadres* Registratie voor conferentie;
marketingdoeleinden
Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie; toestemming voor
Telefoonnummer werk*
en mobiel nummer
Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie
Adres* Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie
Betaalgegevens* Registratie voor conferentie Uitvoering van een contract, nodig voor het registreren voor een conferentie

*Vereist om te registreren voor conferentie

Marketinge-mails worden via een derde partij verzonden, Robly.

 • Support.etcconnect.com.  ETC biedt support.etcconnect.com aan als extra ondersteuningshulpmiddel voor onze eindgebruikers. Als u ervoor kiest deze ondersteuningssite te bezoeken terwijl u bent aangemeld bij uw MyETC-account, houdt de ondersteuningssite de pagina's die u bekijkt dertig dagen bij. ETC kan deze informatie gebruiken om de inhoud van de ondersteuningssite aan te passen om onze eindgebruikers beter van dienst te zijn. Als u niet wilt dat uw navigatie op de ondersteuningssite wordt gevolgd, meld u dan af bij uw MyETC-account voordat u naar de ondersteuningssite surft. Let op: sommige inhoud op de ondersteuningssite is niet voor u beschikbaar als u niet bent aangemeld bij uw MyETC-account.  
Overige informatie

Wanneer u de Site opent en ermee interactie voert, maken wij tijdelijk gebruik van andere informatie naast de hierboven vermelde persoonsgegevens, voor zover dit technisch noodzakelijk is om de Site voor u toegankelijk te maken, waaronder het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site. Dergelijke informatie wordt automatisch door uw computer verzonden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij dergelijke informatie voor geen enkel ander doel dan het toegankelijk maken van onze website voor u. Bovendien zullen wij dergelijke informatie na zeven dagen vernietigen.

Naast de hierboven vermelde persoonsgegevens kunnen we ook andere informatie over die bezoeken verzamelen. Onze servers kunnen bijvoorbeeld informatie over uw computer, apparaat en browser ontvangen en vastleggen, waaronder mogelijk het IP-adres, browsertype en andere software- of hardware-informatie. Deze informatie wordt nooit gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt nooit gecombineerd met andere persoonlijke gegevens zoals persoonsgegevens die opgeslagen zijn in uw MyETC-account of anderszins via onze website naar ons zijn verzonden. Dergelijke informatie omvat het volgende:

 •  Gebruiksgegevens en IP-adres.  Terwijl u door deze Site navigeert, kunnen gegevens over uw bezoeken aan deze Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, logboekbestanden, de bronnen die u opent en informatie over uw computer en internetverbinding, met inbegrip van uw afgekorte IP-adres, uw besturingssysteem en browsertype, automatisch door uw computer worden verzonden. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor systeembeheer en toegang tot de Site.
 • Cookies. Cookies zijn stukjes informatie die een website naar uw computer stuurt terwijl u een website bekijkt. Wij kunnen cookies op uw computer plaatsen en gebruiken om voorkeursinformatie over u bij te houden en op te slaan. U geeft ons toestemming om cookies op uw computer te plaatsen. Bij de meeste internetbrowsers kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen en kunt u cookies verwijderen die op uw computer zijn opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies verzamelen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als u dit doet, kan het gebeuren dat sommige delen van deze Site ontoegankelijk zijn of niet naar behoren functioneren.
 • Webbakens. Webbakens zijn elektronische afbeeldingen, tags of scripts waarmee een website toegang heeft tot cookies en waarmee algemene gebruikspatronen van bezoekers op een website kunnen worden gevolgd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie herkennen, zoals cookies, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop de webbaken is geplaatst. Wij kunnen webbakens gebruiken om informatie over het gebruik van deze Site te verzamelen.
 • Profilering. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking als het besluit rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen voor u heeft, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor deze verwerking.  
 • Beveiliging. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen en te beveiligen. Als er ondanks al onze inspanningen toch een gegevenslek optreedt, zullen we er alles aan doen om de schade te beperken. In het geval van een gegevensinbreuk die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt, zullen wij u, afhankelijk van de omstandigheden, informeren over herstelmaatregelen om verdere schade te voorkomen. Wij zullen de relevante toezichthoudende autoriteit(en) zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer dit vereist is.
 • Openbaarmaking van persoonsgegevens. Wij maken alleen persoonsgegevens bekend aan onze gelieerde bedrijven, agenten en/of onderaannemers voor de hierboven genoemde doeleinden, indien nodig. In dergelijke gevallen is de agent of onderaannemer verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, distribueren of leasen, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, in verband met juridische procedures of aanstaande juridische procedures, en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wij kunnen verplicht worden om persoonsgegevens van EU-burgers vrij te geven als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder andere om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid en wetshandhaving.

 • Samenvoeging en depersonalisatie (anonimiseren). Wij kunnen uw persoonsgegevens nemen, deze niet-persoonlijk identificeerbaar maken en combineren met andere verzamelde informatie over andere personen. Dergelijke samengevoegde informatie beschrijft gebruikers als groep, maar onthult niet de identiteit van individuele gebruikers. Wij kunnen dergelijke samengevoegde of gedepersonaliseerde informatie gebruiken en aan derden bekendmaken op elke manier en zonder kennisgeving of vergoeding aan u.
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij behouden ons specifiek en uitdrukkelijk het recht voor om Verzamelde informatie (inclusief uw persoonsgegevens) openbaar te maken, te verhuren, te verkopen, toe te wijzen en over te dragen aan de opvolger of overnemende entiteit in geval van of in verband met een bedrijfsoverdracht. Een bedrijfsoverdracht betekent een verkoop, overname, fusie, consolidatie, reorganisatie, faillissement of andere bedrijfswijziging waarbij wij betrokken zijn, ongeacht of de bedrijfsoverdracht betrekking heeft op een deel of het geheel van onze activiteiten. Voordat wij uw persoonsgegevens vrijgeven in het kader van een bedrijfsoverdracht, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u een redelijke termijn om bezwaar te maken tegen een dergelijke overdracht. Die opvolger of overnemende entiteit zal gebonden zijn aan dit Privacybeleid zoals het op die informatie van toepassing is. Niets in dit Privacybeleid is bedoeld om ons vermogen te belemmeren om onze activiteiten, ons vermogen en/of onze activa (inclusief deze Site) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een gelieerde of onafhankelijke derde partij, op welk moment dan ook, voor welk doel dan ook, zonder enige beperking, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding aan u.
 • Overdrachten aan derden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij aansprakelijk blijven voor de handelingen van onze externe agenten of dienstverleners die namens ons diensten verlenen voor hun verwerking van Persoonsgegevens uit de EU die wij aan hen doorgeven.
 • Bewaring van persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw MyETC-account nog actief is. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven voor een verzoek om uw MyETC-account te verwijderen. Wij zullen uw account dan samen met uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek verwijderen. Als u een bestelling plaatst via de ETC Swag Store, moeten wij de persoonsgegevens met betrekking tot een dergelijke bestelling ten minste zo lang bewaren als nodig is om de bestelling uit te voeren en zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke belasting- en boekhoudvereisten in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van bestanden, zelfs als u geen MyETC-account hebt of als uw MyETC-account inmiddels is verwijderd. Neem contact op met de betreffende derde partij voor informatie over het bewaren van gegevens die via die derde partij zijn verzameld.
 • Door gebruiker gegenereerde inhoud. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief persoonsgegevens, die u maakt, plaatst of anderszins indient om te worden gepubliceerd of weergegeven (geplaatst) op deze Site (hierna "Door gebruiker gegenereerde inhoud" genoemd). Uw Door gebruiker gegenereerde inhoud wordt op eigen risico geplaatst op en verzonden naar andere gebruikers van deze Site. Wij hebben geen controle over de acties van andere gebruikers van deze Site met wie u uw Door gebruiker gegenereerde inhoud wilt delen. Als gevolg hiervan kunnen en willen wij niet garanderen dat uw Door gebruiker gegenereerde inhoud niet door onbevoegden wordt bekeken. U begrijpt en erkent dat, zelfs na verwijdering, kopieën van Door gebruiker gegenereerde inhoud zichtbaar kunnen blijven in cachegeheugens en gearchiveerde pagina's, of gekopieerd of opgeslagen kunnen zijn door andere Sitegebruikers. Lees voor informatie over het indienen van Door gebruiker gegenereerde inhoud onze Gebruiksvoorwaarden en ons Beleid voor acceptabel gebruik hieronder. Wij kunnen Door gebruiker gegenereerde inhoud, met uitzondering van onderdelen die uit persoonsgegevens bestaan, op elke manier en met elke persoon gebruiken en openbaar maken.
 • Informatie die u aan derden verstrekt. U kunt in de gelegenheid worden gesteld om informatie en/of marketingaanbiedingen van derden te ontvangen als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze Site. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke informatie. Alle informatie die u aan dergelijke derden verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid en de privacyprocedures van deze derden, voor zover van toepassing. Wij hebben geen toegang tot informatie die u aan dergelijke derden verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacyprocedures van derden. U dient het privacybeleid en de privacyprocedures van elke derde partij door te nemen voordat u informatie aan hen verstrekt.
 • Toegang door kinderen. De Site is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. U moet minstens 16 jaar oud zijn om u te registreren op of gebruik te maken van deze Site. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar via de Site. Als u jonger bent dan 16 jaar, stuur dan geen informatie over uzelf naar ons en voer op geen enkele andere manier informatie over uzelf in op deze Site, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op via webmaster@etcconnect.com.
 • Toegang tot de Site van buiten de Verenigde Staten. Deze Site wordt beheerd in de Verenigde Staten. Als u zich in de Europese Unie, Canada of elders buiten de Verenigde Staten bevindt, houd er dan rekening mee dat Verzamelde informatie zal worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Als u een MyETC-account opent of op het Forum post, erkent u dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.
 • Recht op toegang, correctie en verwijdering, intrekking van toestemming, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u via deze Site een MyETC-account hebt aangemaakt, hebt u het recht uw persoonsgegevens te openen, bekijken en bij te werken door aan te melden bij deze Site, de profielpagina van uw account te bezoeken en wijzigingen aan te brengen, inclusief het indienen van een verzoek om uw accountinformatie te verwijderen door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar webmaster@etcconnect.com.  U hebt ook het recht om naar dit adres te e-mailen om toegang te krijgen tot details van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren, en de onze verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken of hiertegen bezwaar te maken.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail met uw verzoek te sturen naar webmaster@etcconnect.com.

Als u vragen of zorgen hebt over onze privacyprocedures of dit Privacybeleid, of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende adressen:

• Via telefoon: +1 (608) 831-4116
• Via fax: +1 (608) 836-1736
• Via mail:  

T.a.v.: Webmaster
Electronic Theatre Controls, Inc.
3031 Pleasant View Rd.
Middleton, WI 53562, United States of America

• Via email: webmaster@etcconnect.com

 • Contactgegevens van derden:

BigCommerce, Inc.
11305 Four Points
Austin, TX 78726
Ter attentie van: General Counsel

Jotform, Inc.
4 Embarcadero Center, Suite 780
San Francisco, CA 94111
https://www.jotform.com/privacyconcerns/

Robly Digital Marketing LLC
(855-557-6259)
http://support.robly.com/contact-form/

Web Courseworks, Ltd.
7617 Mineral Point Road #301
Madison, WI 53717

Cvent
8180 Greensboro Drive, Suite 900
McLean, VA 22102

CIVIC
12 South Charlotte Street,
Edinburgh, EH2 4AX
Cookiebeleid (niet het goede soort)

Laatst bijgewerkt: 4 september 2023  

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij (Penko Engineering B.V.) ze gebruiken. Lees dit Cookiebeleid zorgvuldig door om ons beleid en onze procedures te begrijpen met betrekking tot de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe we die informatie gebruiken en delen. Wij streven ernaar om dit beleid actueel te houden, maar wij kunnen de nauwkeurigheid ervan niet te allen tijde garanderen. Bovendien kunnen wij dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie die een website naar uw computer stuurt terwijl u die website bekijkt. Wij kunnen de onderstaande cookies op uw computer plaatsen en gebruiken om voorkeursinformatie over u bij te houden en op te slaan. Bij de meeste internetbrowsers kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen en kunt u cookies verwijderen die op uw computer zijn opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies verzamelen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als u dit doet, kan het gebeuren dat sommige delen van deze Site ontoegankelijk zijn of niet naar behoren functioneren. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u ons cookiebeheer gebruiken om bepaalde cookies uit te schakelen. Hieronder vindt u aanwijzingen voor het gebruik van ons cookiebeheer.

Soorten cookies
 • Essentiële cookies. Essentiële cookies zijn nodig om onze site te laten werken. Deze cookies worden automatisch uitgevoerd wanneer u onze site bezoekt en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zonder deze cookies zou onze site niet naar behoren werken. Hieronder vindt u een lijst met de essentiële cookies die op elk van onze sites worden gebruikt:
Cookie Doel
CookieControl Slaat de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot cookiekeuzes op
ASP.NET_SessionId   Hiermee kunnen de voorkeuren van een gebruiker worden weergegeven tijdens het bezoek van de gebruiker aan de site. Deze cookie verloopt wanneer u uw browser sluit.
ecm Slaat informatie op over een anonieme en aangemelde bezoeker, waaronder taal, valuta, gebruikerscultuur en site-informatie. Voor geverifieerde gebruikers worden de gebruikers-id en een unieke id opgeslagen en vergeleken met de waarden op de server om een geldige verificatie te bepalen.
EktGUID Traceert bezoekers op de site
SiteLanguage Slaat de taalvoorkeur van de site op

SiteRegion

Slaat de regiovoorkeur van de gebruiker voor de site op

ek_TimezoneOffset


 • • Niet-essentiële cookies:    Niet-essentiële cookies zijn cookies die wij aan de site hebben toegevoegd om uw ervaring op de site te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om deze cookies wel of niet toe te staan op de site, zoals hieronder wordt uitgelegd. Let op: als u niet-essentiële cookies blokkeert, kan dit invloed hebben op uw ervaring op de site. Hieronder vindt u een lijst met de niet-essentiële cookies die op elk van onze sites worden gebruikt:
Cookie Doel Categorie
Google Universal Analytics (_ga; _gat; _gid; _utma; _utmb; __utmc; __utmt; __utmz) Berekent gegevens van bezoekers, sessie, campagne en sitegebruik op basis van anonieme gegevens die worden samengevoegd in een analyserapport, dat we gebruiken om de site te verbeteren. Maakt gerichte reclame mogelijk. Ga voor meer informatie naar: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Analyse, Marketing
Facebook (fr; ¬fbp) Gerichte reclame. Ga voor meer informatie naar: https://www.facebook.com/policy/cookies/ Marketing
LeadInfo Vergelijkt IP-adressen van bezoekers met openbaar beschikbare databases met bedrijfsinformatie Marketing


 • Cookies van derden. Cookies van derden worden geplaatst door derden. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden. Als u vragen hebt over deze cookies van derden, moet u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende derden. Hieronder vindt u een lijst met cookies van derden die op elk van onze sites worden gebruikt:
Cookie Doel
YouTube (GPS; PREF; VISITOR_INFO1_LIVE; DEVICE_INFO; YSC))

YouTube-cookies van ingesloten video's voor betere functionaliteit van Facebook. Ga voor meer informatie naar: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

 
Google Universal Analytics (1P_JAR; NID; AEC; DV; OTZ)

Cookies van Google.com wanneer een YouTube-video is ingesloten in een webpagina op deze site. Ga voor meer informatie naar: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

 


Cookies beheren

Essentiële cookies zijn nodig voor het functioneren van de site en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Niet-essentiële cookies:

   • Als u de site bezoekt vanuit de Europese Unie, kunt u niet-essentiële cookies in- of uitschakelen door op het pictogram C in de rechterbenedenhoek van de site te klikken en de schakelaar in te stellen op aan of uit. Niet-essentiële cookies worden niet uitgevoerd totdat en tenzij u toestemming geeft voor de niet-essentiële cookies. Uw toestemming of bezwaar wordt één jaar bewaard. Daarna, of als we in de tussentijd een nieuwe cookie toevoegen, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd voordat een niet-essentiële cookie wordt uitgevoerd. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen door op het pictogram C te klikken en de schakelaar op aan of uit te zetten.
   • Als u de site van buiten de Europese Unie bezoekt, worden niet-essentiële cookies automatisch uitgevoerd. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser.
   • Voor alle bezoekers van de sites die in de bovenstaande grafieken staan, worden uw cookievoorkeuren voor één site doorgegeven aan alle sites.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

TELEFOON

POST

EMAIL

+31 (0)318 525630
T.a.v: Juridische afdeling
Penko Engineering B.V.
Schutterweg 35
6718 XC Ede

privacy@etcconnect.com