Artikelen


 • Product Name

  Hopper- en bunkerwegers als alternatieven voor weegbruggen

  Voor de gewichtscontrole van te lossen en te laden stortgoederen blijkt de hopperweger een interessant alternatief voor de weegbrug. Als het gaat om de belading van bulkwagens, kan men in plaats van een weegbrug ook een bunkerweger (ofwel siloweger) overwegen.

  Industrie: Processindustrie

  Download Artikel • Bewegend wegen

  Product Name

  Voedingsmiddelen wil je zo vers mogelijk kopen. Niet alleen vanwege een betere smaak, maar ook vanwege de houdbaarheid en de geringere kans op bederven. Als een product direct na oogst of vangst verwerkt wordt, betekent dat dan ook winst. Dus als handelingen zoals het sorteren op grootte of gewicht en verpakken al direct op de oogstmachine of aan boord van een schip plaatsvinden, verkort dit de weg naar de winkel en heeft de consument een verser product. 

  Industrie: Processindustry

  Download Artikel   

   
 • Product Name
  Van grondstof tot eindproduct

  Het werkt niet zonder gewicht – geen andere natuurkundige grootheid is zo cruciaal voor de succesvolle productie van en de handel in goederen en dus voor de hele procesindustrie met alle bijbehorende economische gevolgen.

  Industrie: Procesindustrie

  Download Artikel • Metende regelkleppen

  minimate

  De boodschap was duidelijk: ‘voorzie het klephuis van de regelklep van poorten, waarmee de druk voor en na de klep kan worden gemeten’. Want het drukverschil over de klep is een indicatie voor de materiaalstroom door de leiding.

  Industrie: Voeding

  Download Artikel 


 • Groenten en Fruit bewerken en wegen Snel, betrouwbaar en hygiënisch

  sormac

  Wie voorop wil blijven lopen, moet zich blijven vernieuwen. Dat is het uitgangspunt van Heemskerk fresh & easy. Een efficiënte, hygiënische verwerking in combinatie met nieuwe slimme verpakkingstechnieken garanderen de versheid en kwaliteit van de panklare groenten, salades en gesneden fruit.

  Industrie: Voeding

  Download Artikel 


 • Wij doen vis!

  Product Name

  Voor de voedingsindustrie is controle op en het regelen van het gewicht essentieel, van grondstof tot eindproduct. PENKO Engineering legt zich naar eigen zeggen toe op ‘het ontwikkelen, maken en technisch ondersteunen van bijzonder betrouwbare weeginstrumenten en besturingen, werkend met hoge snelheid, hoog inwendig oplossend vermogen en een hoge nauwkeurigheid.  

  Industrie: Food

  Download Artikel 


 • Vis precies wegen in bulk op een varend schip

  Product Name

  Vis wegen op een grote trawler, die voortdu-rend trilt en met de zee meebeweegt, is een flinke uitdaging. Toch is het PENKO Engineering gelukt.e op en het regelen van alle gewichten; van grondstof tot eindproduct. Goed gereedschap is daarvoor onmisbaar. 

  Industrie: Voedsel

  Download Artikel


 • Wegen in de voedingsmiddelenindustrie

  Altijd de juiste hoeveelheden

  Product Name 

  Uit natuurlijke grondstoffen, dus met een wisselende samenstelling, een constant product bereiden; het blijft een uitdaging voor de voedingsindustrie. Essentieel daarbij is controle op en het regelen van alle gewichten; van grondstof tot eindproduct. Goed gereedschap is daarvoor onmisbaar. 

  Industrie: Voedsel

  Download Artikel 


 • Move-Inn

  "vermijden van duw en trekkrachten voor medewerkers van ambulances"

  Product Name

  Van hulpverleners verwacht de samenleving dat zij 7 dagen in de week 24 uur per etmaal klaar staan en dat zij ons, zo nodig, snel en adequaat, helpen. Uiteraard maken betere werkomstandigheden het gemakkelijker, aan deze eis te voldoen. Het patiënten met behulp van een brancard in en uit een ambulance rijden blijkt in de praktijk echter zwaar werk. Knibbe & Knibbe heeft hier in 2007 een onderzoek naar gedaan met als conclusie.

  Industrie: Gezondheidszorg 

  Download Artikel    


 • Product Name

  Van Beek

  Het beheersen van massastromen door schroeftransporteurs

  Van Beek in Drunen, Nederland, bericht dat het nu mogelijk is om nauwkeurig en real time te monitoren hoeveel product een schroeftransporteur verwerkt

  Download Artikel 


 • Regelgeving voor afvullen

  Product Name

  Een elektrisch speelgoedtreintje in het gebouw van producent van weegapparatuur PENKO illustreert het principe. De loco-motief rijdt over een weegcel, waarna op het display in verschil-lende kleuren te zien is of de trein te licht is of niet. Is dat het geval, dan wordt de locomotief afgerangeerd. Het principe geldt ook bij het verpakken van levensmiddelen, maar dan wel wat sneller. Het weegsysteem kan tot 1600 metingen per seconde verrichten.

  Industie: Algemeen

  Download Artikel


 • DataReporter maakt gegevens toegankelijk

  Product Name

  Elke supermarkt staat vol met dozen, zakken en flessen die gevuld moeten zijn met een hoeveelheid de minstens overeenkomt met dat wat er op de verpakking staat. Daarbij is een hoge mate van nauwkeurigheid noodzakelijk, want er mag niet noemenswaardig minder in de verpakking zitten dat er op staat. Liefst ook niet te veel, want dat is een extra kostenpost voor de fabrikant van het product. Weegspecialist Penko kan hier alles over vertellen, ook over hoe gemakkelijk zonder extra hardwar data verzameld kan worden over het vulproces voor bijsturing van het proces en rapportage.

  Industrie: Algemeen

  DOWNLOAD Artikel


 • Product Name

  Continue massastromen in schroeftransporteurs beheersen

  De inhoud van een schroeftransporteur is bekend. Maar hoe vol hij is, blijft gokken. Laat staan dat, bij gebruik van wisselende producten met verschillende stortgewichten,  met enige zekerheid is vast te stellen hoeveel gewicht is verplaatst. Die doorzet was tot nu toe niet exact te meten. Gelukkig maakt moderne techniek metingen mogelijk waar dat eerder niet kon. Met speciale sensoren, rekstrookkrachtopnemers en de bijbehorende instrumentatie is de massa van schroef plus inhoud nauwkeurig te bepalen.

  Industrie: Algemeen

  Download Artikel 


 •  

  Controle over totale goederenstromen

  Product Name

  Tracking and tracing is een onderwerp dat sinds jaren actueel is in veel segmenten van de procesindustrie. De steeds verdergaande productaansprakelijkheid dwingt fabrikanten om hun productieprocessen te koppelen aan hun administratieve processen.

  Industrie: Algemeen 

  Download Artikel