Procescontrole

 • PENKO Engineering ontwikkelde een serie oplossingen en producten om producten met variabele gewichten snel en betrouwbaar op gewicht te sorteren.  

  Onze ongeëvenaarde meetmethode, een hoge snelheid met een hoog oplossend vermogen, geeft een prima onderdrukking van dynamische effecten. 

  Dit type wegers is bestemd om goederen met een wisselend stuksgewicht, veelal natuurproducten, zodanig te sorteren dat partijen ontstaan, bestaande uit voorwerpen met vergelijkbare gewichten. In feite lijken deze systemen op controlewegers, met als belangrijkste verschil dat niet op goed of fout wordt geselecteerd maar op gewichtsklasse. Iedere klasse heeft zijn eigen bandbreedte en zijn eigen uitstoot.
  Daar dit vaak artikelen of samenstellingen van artikelen voor de handel betreft, zijn deze instrumenten volledig gecertificeerd in overeenstemming met de huidige Europese Richtlijn MID en O.I.ML.-aanbeveling R51. Bovendien kan een dergelijk systeem voor klein verpakkingen, ≤ 10 kg, automatisch een e-teken protocol verzorgen.

  Producten:

  • FLEX Besturing
  • FLEX2100 Besturing
  • FLEX2100 Besturing
  • Platforms
  • Krachtopnemers
  Product Name

  Toepassingen:

  Onze ervaring hebben we onder andere opgebouwd in de volgende industrieën.

  • vruchten, zoals appelen, tomaten en komkommers
  • groenten, zoals kroppen sla en stronken broccoli
  • eieren.
  • vissen  PENKO Engineering ontwikkelde een serie oplossingen en producten om grondstoffen op gewicht te sorteren en te mengen 

  Het doseren en mengen vindt plaats in de keuken van een fabriek. Hier wordt een product volgens een recept samengesteld uit meerdere componenten. De chemisch juiste manier om dit te doen is wegen. Iedere molecule heeft zijn eigen massa. Dus wanneer iedere component nauwkeurig gravimetrisch is gedoseerd, hebt u een juist mengsel. Van ieder succesvol controlesysteem voor een productieproces vormt snel en nauwkeurig wegen dan ook een vitaal onderdeel.

  Een goed begin van ieder toepassing voor procesbewaking is de ervaring van PENKO Engineering met het integreren van weeg, doseer en controle apparatuur.
  Voor een meng- en doseerproces op gewicht kan gekozen worden uit een continue of werkwijze of per charge. Een continu proces kan er als volgt uitzien:

  Voor batchgewijs doseren is de keuze uit wegen/doseren:

  • in de menger
  • op het transportorgaan naar de menger
  • voor het mengproces, in een aparte weger

  Na het wegen, doseren en mengen kan de besturing natuurlijk allerlei bewerkingen, zoals koelen, koken, indampen en dergelijke regelen. Hierdoor ontstaat een geïntegreerd controlesysteem, hetgeen de communicatie met een bovenliggend systeem makkelijker maakt en op eenvoudige wijze alle informatie voor tracking & tracing beschikbaar heeft.
  Vanzelfsprekend kan deze apparatuur ook voor ruimtes waar explosiegevaar heerst, zowel stof als gas, verzorgd worden.

  Aanvullende software met voortgangscontrole, tracking en tracing, voorraadbeheer, onderhoudsfaciliteiten en veel meer… is beschikbaar.

  Producten:

   Product Name
  • FLEX Besturing
  • FLEX 2100 Besturing 
  • BCS Management Informatie Software
  • Platforms
  • Krachtopnemers


  Typische voorbeelden zijn:

  • voedingsmiddelen
  • chemicaliën
  • veevoeders
  • beton en betonwaren
  • suikerwaren/snoepgoed
  • geneesmiddelen
  • lakken en verven