R&D Stagiair

 • Lokatie: PENKO Ede

  Functie:  Stagiair R&D                                     

  Afdeling: R&D                                                                                     

   

  Beschrijving: De stagiair R&D dient in eerste instantie de vereiste opleiding en de functiegerichte training te volgen en af te ronden. Tegelijk krijgt de stagiair een aantal basisverantwoordelijkheden en -taken die hij/zij moet volbrengen onder rechtstreeks toezicht van een hogere leidinggevende of mentor. 

   

  Voornaamste verantwoordelijkheden:

  • Toegewezen taken uitvoeren onder rechtstreeks toezicht van hogere ingenieurs of leidinggevenden
  • Onder toezicht hardware & software onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen zoals wordt opgedragen - het specifieke project bestaat erin een digitizer met gering vermogen te ontwikkelen op basis van de brug van Wheatstone (mV/V).
  • Softwaretests en controleprocedures ontwikkelen
  • Kan betrokken worden bij het continue technische onderhoud en de ondersteuning op de werkvloer voor bestaande producten 
  • Schatten wanneer taken voltooid zullen zijn
  • Deelnemen als teamlid, goed samenwerken in team
  • Vertrouwd raken met tools en toepassingen die door de afdeling worden gebruikt
  • Beleidslijnen, procedures en plannen van de afdeling en het bedrijf leren kennen
   

  Bijkomende verantwoordelijkheden:

  • Andere taken die worden toegewezen verrichten
   • Speciale projecten en taken positief en tijdig voltooien
   

  Kennis, vaardigheden en capaciteiten:

  • Communicatievaardigheden
   • Schriftelijke/mondelinge basisvaardigheden
   • Goede kennis van de grammatica en zinsbouw voor technisch schrijven
   • Luisteren/opbouwende feedback geven
   • Goede interactievaardigheden in groep
   • Instructies en projectplannen kunnen volgen
  • Creatief zijn / problemen kunnen oplossen
   • Problemen van beperkte omvang kunnen oplossen en een analyse van de hoofdoorzaak kunnen uitvoeren
   • Gegevens analyseren met behulp van duidelijke standaardmethoden
   • Technische concepten begrijpen en indien nodig om verduidelijking en instructies vragen
  • Technische expertise
  • Ontwerpen voor welomschreven blokken implementeren
  • De aanvaarde technische principes en praktijken begrijpen en toepassen
  • Hulp bieden bij het ontwerpen en wijzigen van een product, dienst of proces
  • Actieve kennis van softwaretaal (bv. C, C++)
  • Actieve kennis van softwareontwikkelingstools (bv. compilers, debuggers)
   • Actieve kennis van softwareontwikkeling in pc- en/of realtimebesturingssystemen

  Opleiding en ervaring:

  • Bachelorstudent elektronica en ingebouwde software
   

  Functie van stagiair:

  • De stagiair R&D heeft in deze functie nog geen of weinig ervaring opgedaan met formele technische R&D-processen
  • Op dit niveau werkt de medewerker samen met de mentor, die de volgende taken op zich neemt:
  • De leidinggevende of mentor geeft doorlopende of individuele taken, legt in het algemeen uit wat moet gebeuren, wijst op de beperkingen, de verwachte kwaliteit en kwantiteit, deadlines en de prioriteit van taken, met inbegrip van voorgestelde werkmethoden of advies over bronmateriaal
  • De leidinggevende zorgt ervoor dat het voltooide werk en de gebruikte methodes technisch accuraat zijn en dat ze de instructies of vastgelegde procedures naleven


 • Solliciteren naar een functie 

  Als u graag in aanmerking wilt komen voor een van deze functies, klik dan op de onderstaande link om ons te mailen. Vermeld uw curriculum vitae, inclusief details over uw kwalificaties en salaris geschiedenis.

  Of stuur gewoon een e-mail

  Sollicitatie