Vis precies wegen in bulk op een varend schip

Product Name

Vis wegen op een grote trawler, die voortdu-rend trilt en met de zee meebeweegt, is een flinke uitdaging. Toch is het Penko Enginee-ring gelukt.e op en het regelen van alle gewichten;
van grondstof tot eindproduct. Goed gereedschap is daarvoor onmisbaar. 

Lees meer.....