NIEUW! Weegsystemen worden steeds slimmer. Een kabelverbindingsdoos met storingsdetectie type SIGMA4

Het lijkt te mooi om waar te zijn, een systeem dat zelfstandig bepaalt of de krachtopnemers in orde zijn. Nog mooier, een systeem dat automatisch de justering aanpast wanneer een krachtopnemer of het aanwijsinstrument vervangen wordt! 
De meeste meet- en weegsystemen, gebaseerd op rekstrookkrachtopnemers, bestaan uit meer dan een sensor. De verbinding tussen deze sensoren vindt nu veelal analoog in een kabelverbindingsdoos plaats. Alle sensoren zijn parallel geschakeld, waardoor het gemiddelde van de sensoren aan de instrumentatie wordt aangeboden. Deze werkwijze functioneert naar behoren, tot een krachtopnemer defect raakt. Dat signaleert het systeem niet bevredigend; het meetsysteem blijft, weliswaar gebrekkig, functioneren.
Om dit bezwaar te ondervangen ontwikkelden wij deze "intelligente" kabelverbindingsdoos. Gedurende een test meet het systeem, de verbindingsdoos met aanwijsinstrument, per sensor het opnemersignaal en stelt vast of dit in orde is. Is de opnemer defect, dan kan deze uitgeschakeld worden. Zo kan het meetsysteem tijdelijk met minder opnemers, maar met beperkingen, functioneren. Het voordeel van deze werkwijze is verder dat tijdens de test direct blijkt welke opnemer defect is en met wat voor afwijking.
Verder ondersteunt deze module TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), waardoor de individuele gegevens van de sensoren beschikbaar en te vergelijken zijn. Zo wordt automatische (her)justering mogelijk. Als extra slaat het instrument alle instellingen op, optioneel ook in het pc programma Pi.

De SIGMA4 sluit aan op de nieuwe PENKO weeginstrumenten. Hij is geschikt voor 1 tot en met 4 krachtopnemers, met of zonder sense. Speciale voorzieningen zijn niet nodig, de normale opnemervoeding verzorgt ook de voeding van deze verbindingsdoos. De behuizing is industrieel, uit roestvrijstaal met beschermingsklasse IP65, zonder wartels 180 x 150 x 95 mm groot.

Om u het kiezen gemakkelijk te maken is een handzame brochure beschikbaar.